ÚŘAD MĚSTYSE KRUCEMBURK - exkurze žáků 6. třídy

  26.3.2019
V rámci hodiny Výchovy k občanství navštívili žáci 6. třídy v úterý 19. března Úřad městyse Krucemburk...

V rámci hodiny Výchovy k občanství navštívili žáci 6. třídy v úterý 19. března Úřad městyse Krucemburk, kde je přivítal pan starosta Mgr. Otto Kohout. Žáci byli seznámeni s chodem a fungováním Úřadu městyse a velmi aktivně se pana starosty ptali například na novou výstavbu, plány s náměstím apod. S panem starostou jsme se dohodli, že děti své podněty sepíší a následně mu je pošleme.
Myslím si, že tato návštěva byla přínosná pro obě strany, jelikož se děti seznámily s fungováním Úřadu městyse a mimo jiné zjistily, že si pan starosta nemůže „dělat co chce“, na druhou stranu i pro pana starostu bylo obohacující podívat se na svoji obec dětskýma očima.

Mgr. Michaela Šinkorová