Úřad městyse Krucemburk

  2.3.2020
V rámci hodiny výchovy k občanství byli žáci 6. třídy dvacátého února 2020 pozváni panem starostou Mgr. Otto Kouhoutem na Úřad městyse Krucemburk ...

V rámci hodiny výchovy k občanství byli žáci 6. třídy dvacátého února 2020 pozváni panem starostou Mgr. Otto Kouhoutem na Úřad městyse Krucemburk, aby se dozvěděli zajímavé informace o fungování městyse. Pan starosta žáky seznámil i s budoucími investičními plány a rovněž ho zajímaly i názory dětí.

Mgr. Michaela Šinkorová