Upozornění pro strávníky školní jídelny ZŠ Krucemburk

  18.8.2022
Od 1. 9. 2022 bude cena obědu stanovena takto:

Kategorie žáci:

od 7 do 10 let         25,- Kč

od 11 do 14 let       27,- Kč

nad 15 let               29,- Kč

Cizí strávníci          75,- Kč

Kategorie žáků jsou stanoveny podle vyhlášky MŠMT č.107/2005 Sb. O školním stravování. Do věkových skupin jsou žáci zařazováni po dobu školního roku tj. od 1. 9. do 31. 8.. Noví strávníci si zakoupí čip u vedoucí školní jídelny za 130,- Kč (záloha).

Obědy jsou přihlášeny automaticky na celý měsíc a v době nepřítomnosti si strávníci musí oběd odhlásit do 7 hod. daného dne na www.strava.cz, nebo telefonem na čísle 569 697 559.

1. 9. 2022 žáci/žákyně obdrží přihlášku na stravování pro školní rok, kterou odevzdají třídní učitelce 2. 9. 2022.

Stravování začíná 2. 9. 2022.  

Platba za obědy probíhá formou inkasa.

V září bude stržena záloha na stravné 600,- Kč na jednoho žáka/žákyni, která bude vyúčtována v červnu 2023. Provozní řád školní jídelny je na stránkách školy www.zskrucemburk.cz.