Upozornění pro rodiče, kteří si budou testovat děti sami

  19.4.2021
Rodiče žáků, kteří si budou děti testovat sami, čekají i s dítětem venku před budovou na vyzvání zaměstnance školy...

Rodiče žáků, kteří si budou děti testovat sami, čekají i s dítětem venku před budovou na vyzvání zaměstnance školy. Sami do budovy nevstupují!
Po vyzvání zaměstnance školy budou uvedeni na testovací místo. Z důvodu mimořádného opatření musí mít zakrytá ústa a nos respirátorem  FFP2 nebo rouškou. Bez toho nebudou do budovy vpuštěni.
Děkujeme za dodržení těchto pokynů.