Ukončení 1. pololetí šk. roku 2020/2021

  21.1.2021
Ve čtvrtek 28. 1. 2021 bude ukončeno 1. pololetí šk. roku 2020/2021...

Ve čtvrtek 28. 1. 2021 bude ukončeno 1. pololetí šk. roku 2020/2021. Vysvědčení/výpisy budou předány žákům 1. a 2. třídy.

Žáci 9. třídy obdrží vysvědčení/výpisy, přihlášky na střední školy a zápisové lístky. Informace k předání obdrží od třídní učitelky a výchovné poradkyně.

Žákům 3. - 8. třídy  bude pololetní klasifikace zpřístupněna ve čtvrtek 28. 1. 2021 v Bakalářích v rubrice Klasifikace/Pololetní klasifikace. Vysvědčení/výpisy obdrží žáci po návratu do školy.