Úklid okolí školy - ŠD 29. 9. 2015

  30.9.2015
Na úterý 29. 9. 2015 si naplánovali žáci školní družiny úklid okolí školy a hřiště.

Na úterý 29. září 2015 si naplánovali žáci školní družiny úklid okolí školy a hřiště. Nejdříve si v družině zopakovali systém třídění odpadu a pak již vyrazili v hojném počtu ven. Počasí jim přálo a dobrá nálada rovněž nechyběla. Český svaz ochránců přírody jim poskytl ochranné pomůcky a pytle na odpad. Do několika hodinové práce se žáci pustili s nadšením a výsledkem bylo 7 kg vytříděného odpadu, který skončil v kontejnerech, a dalších 7 kg směsného bylo odvezeno na sběrný dvůr.

Marcela Pospíchalová