Trestní odpovědnost mladistvých

  26.6.2023
Pro žáky 7. a 8. třídy 23. června 2023 se uskutečnila přednáška na téma trestní odpovědnost mladistvých a druhy trestů...

Pro žáky 7. a 8. třídy 23. června 2023 se uskutečnila přednáška na téma trestní odpovědnost mladistvých a druhy trestů. Lektor Miloš Havel seznámil žáky s trestním právem pro mladistvé pomocí didaktické hry. Vyprávění zpestřil praktickými příklady ze života a odpověděl na dotazy.

Ing. Ivana Tomková