Testování žáků V. třídy – „Stonožka 5“

  20.5.2011

Testování žáků V. třídy – „Stonožka 5“

Od 28. března do 8. dubna 2011 se žáci V. třídy zúčastnili celorepublikového testování z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů v rámci projektu „Stonožka 5“, které uskutečnila vzdělávací společnost SCIO. Celkově se do testování zapojilo16 524 žáků ze 715 škol. Testování probíhalo v rámci jednotlivých předmětů plně on-line prostřednictvím internetu. Každý žák vyplnil zadané testy, které později společnost SCIO zpracovala a vyhodnotila. Výsledky, které jsme obdrželi, jsou na velmi dobré úrovni.
V matematice dosáhli naši žáci nadprůměrných výsledků a patří mezi úspěšné školy, které mají lepší výsledky než 80% zúčastněných škol. V českém jazyce jsou výsledky špičkové a patříme mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování. V oblasti obecných studijních předpokladů dosáhli žáci velmi dobrých výsledků a naše škola patří mezi 25% nejúspěšnějších škol.
Test obecných studijních předpokladů se skládal ze tří specifických oblastí. Každá testovala jeden ze tří základních typů myšlení – verbální, analytické
a kvantitativní. Společnost SCIO připravila pro vedení školy a pro vyučující celkové vyhodnocení jednotlivých testovaných oblastí, porovnání s ostatními testovanými základními školami v České republice a dále vytvořila srovnávací grafy těchto škol. Pro jednotlivé žáky zpracovala individuální závěrečnou zprávu, kterou žáci obdrží od své třídní učitelky. 

Mgr. Jiří Šikl

                                        testování žáků 5. třídy - projekt Stonožka