Testování žáků V. třídy – „Stonožka 5“

  20.5.2011

Testování žáků V. třídy – „Stonožka 5“

Od 28. března do 8. dubna 2011 se žáci V. třídy zúčastnili celorepublikového testování z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů v rámci projektu „Stonožka 5“, které uskutečnila vzdělávací společnost SCIO. Celkově se do testování zapojilo16 524 žáků ze 715 škol. Testování probíhalo v rámci jednotlivých předmětů plně on-line prostřednictvím internetu. Každý žák vyplnil zadané testy, které později společnost SCIO zpracovala a vyhodnotila. Výsledky, které jsme obdrželi, jsou na velmi dobré úrovni.
V matematice dosáhli naši žáci nadprůměrných výsledků a patří mezi úspěšné školy, které mají lepší výsledky než 80% zúčastněných škol. V českém jazyce jsou výsledky špičkové a patříme mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování. V oblasti obecných studijních předpokladů dosáhli žáci velmi dobrých výsledků a naše škola patří mezi 25% nejúspěšnějších škol.
Test obecných studijních předpokladů se skládal ze tří specifických oblastí. Každá testovala jeden ze tří základních typů myšlení – verbální, analytické
a kvantitativní. Společnost SCIO připravila pro vedení školy a pro vyučující celkové vyhodnocení jednotlivých testovaných oblastí, porovnání s ostatními testovanými základními školami v České republice a dále vytvořila srovnávací grafy těchto škol. Pro jednotlivé žáky zpracovala individuální závěrečnou zprávu, kterou žáci obdrží od své třídní učitelky. 

Mgr. Jiří Šikl

                                        testování žáků 5. třídy - projekt Stonožka 

březen 29

žáci 4. třídy, Romana Kaderková - zástupce České spořitelny

březen 30

vítězové školního kola, Mgr. Eva Janáčková

duben 4

Sofie Bencová, Lenka Beránková - žákyně 9. třídy, Mgr. Monika Henychová

duben 13

žáci 2. třídy, Mgr. Věra Štouračová

duben 17

žáci 4. a 5. třídy, Mgr. Eva Janáčková, Mgr. Jana Mäki, lektoři Zdravé 5

Spřátelené weby
Česká škola
E-Bezpečí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Testy, dotazníky, procvičování
Moderní vzdělávání nejen ve škole! Pomáháme vzdělávání dětí...
Linka bezpečí
školní hřiště