Testování žáků IX. třídy - „Stonožka 9" 2014/2015

  6.3.2015
Žáci 9. třídy se zúčastnili celorepublikového testování z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a obecně studijních předpokladů v rámci projektu „Stonožka 9“.

Žáci IX. třídy se zúčastnili celorepublikového testování z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a obecně studijních předpokladů v rámci projektu „Stonožka 9", které uskutečnila vzdělávací společnost SCIO. Celkově se do testování zapojilo na 18 tisíc žáků 9. tříd a kvart osmiletých gymnázií z 600 škol. Testování probíhalo v rámci jednotlivých předmětů plně on-line prostřednictvím internetu. Společnost SCIO zpracovala a vyhodnotila testy, které žáci vyplnili. Výsledky, které jsme obdrželi, jsou velmi dobré.
V matematice dosáhli naši žáci výborných výsledků a patří mezi 20% nejlépe hodnocených škol. V anglickém jazyce žáci uspěli také velmi dobře, protože patří mezi 30% nejlépe hodnocených škol. I v českém jazyce mají žáci vědomosti a dovednosti na dobré úrovni. Dosáhli lepších výsledků než 60% zúčastněných škol.
Společnost SCIO připravila pro vedení školy a pro vyučující jednotlivých předmětů celkové vyhodnocení jednotlivých testovaných oblastí, porovnání s ostatními testovanými základními školami v České republice. Výstupy jsou zaměřeny na zjištění problematických míst výuky a odhalení rezerv žáků.
Pro jednotlivé žáky zpracovala individuální závěrečnou zprávu, kterou deváťáci obdrželi společně s pololetním vysvědčením. Výsledky testů mohli žáci využít při volbě dalšího studia.

Mgr. Miloslava Baumgärtnerová

Výsledky (PDF)