Testování žáků devátých tříd - Stonožka

  20.5.2011

Testování žáků IX. třídy - „Stonožka 9“

Od 8. do 19. listopadu 2010 se žáci IX. třídy zúčastnili celorepublikového testování z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, německého jazyka a obecně studijních předpokladů v rámci projektu „Stonožka 9“, které uskutečnila vzdělávací společnost SCIO. Celkově se do testování zapojilo na 29 tisíc žáků 9. tříd a kvart osmiletých gymnázií z tisícovky škol. Testování probíhalo v rámci jednotlivých předmětů plně on-line prostřednictvím internetu. Každý žák vyplnil zadané testy, které později společnost SCIO zpracovala a vyhodnotila. Výsledky, které jsme obdrželi, jsou velmi dobré.
V matematice dosáhli naši žáci výborných výsledků a patří mezi 10% nejlépe hodnocených škol. V českém jazyce žáci uspěli také velmi dobře, protože patří mezi 30% nejlépe hodnocených škol.
I v anglickém a německém jazyce mají žáci vědomosti a dovednosti na dobré úrovni. Dosáhli lepších výsledků než 60% zúčastněných škol. Tento výsledek je ovlivněn tím, že testy z obou jazyků vykonali všichni žáci v deváté třídě. Ovšem někteří z nich se učí anglický jazyk šestým rokem a jako volitelný předmět mají německý jazyk, který se učí pouze třetím rokem. Stejné je to i u žáků, kteří se učí německý jazyk šestým rokem a anglický jazyk jen třetím rokem. ZŠ umožnila testování všem žákům bez rozdílu délky výuky v cizích jazycích.
Test obecných studijních předpokladů se skládal ze tří specifických oblastí. Každá testovala jeden ze tří základních typů myšlení – verbální, analytické a kvantitativní. Výsledky tohoto testu obdržel každý žák v závěrečné zprávě.
Společnost SCIO připravila pro vedení školy a pro vyučující jednotlivých předmětů celkové vyhodnocení jednotlivých testovaných oblastí, porovnání s ostatními testovanými základními školami v České republice, porovnání s výsledky zúčastněných víceletých gymnázií a dále vytvořila srovnávací grafy těchto škol a gymnázií. Pro jednotlivé žáky zpracovala individuální závěrečnou zprávu, kterou žáci obdrželi společně s pololetním vysvědčením.
V rámci testování dosáhli vynikajících výsledků dva naši žáci. Pavel Benc získal ocenění od společnosti SCIO za nejlepší výsledek v kraji Vysočina v testu z anglického jazyka devátých tříd, dále získal ocenění za druhý nejlepší výsledek v kraji Vysočina v testu z matematiky devátých tříd. Tomáš Vanča získal ocenění za druhý nejlepší výsledek v kraji Vysočina v testu z matematiky.
 

Mgr. Jiří Šikl

testování žáků 9. třídy - projekt Stonožka testování žáků 9. třídy - projekt Stonožka

testování žáků 9. třídy - projekt Stonožka testování žáků 9. třídy - projekt Stonožka

                           testování žáků 9. třídy - projekt Stonožka