Tematická vycházka žáků 3. třídy

  19.12.2016
Žáci 3. třídy podnikli ve čtvrtek 15. 12. 2016 v rámci výuky prvouky zimní vycházku na téma „Naše obec“...

Žáci 3. třídy podnikli ve čtvrtek 15. 12. 2016 v rámci výuky prvouky zimní vycházku na téma „Naše obec“. Naše objevitelské a poznávací kroky se vydaly po památkách Krucemburku. Jako první jsme navštívili evangelický kostel, dále pak prošli kolem Bílé a Červené vily, abychom se zastavili na Náměstí Jana Zrzavého a prohlédli si Pomník obětem válek a Pomník sv. Jana Nepomuckého. Dále jsme směřovali ke katolickému kostelu sv. Mikuláše, v jehož blízkosti leží hrob malíře Jana Zrzavého. Na závěr naší vycházky jsme vystoupali ke Třem křížům, odkud jsme vycházku zakončili překrásným pohledem na Krucemburk.

Mgr. Eva Janáčková