Spektrum v 7. třídě

  9.4.2017
Na konci března proběhla v 7. třídě druhá část preventivního programu „Pouta (ne)závislosti“.

I tato část žáky velmi zaujala, což bylo poznat na tom, jak se do aktivit zapojili. Úspěchem byla pohybová hra „Cigaretka retka“, poté v jednotlivých skupinách sestavili komiksový fiktivní příběh o setkání s cigaretou a nakonec  zapřemýšleli o tom, čím vším vybaví závislost na cigaretách člověka na jeho životní cestu.
Lektorkám Spektra děkujeme za příjemné 3 vyučovací hodiny.

                                                                                                                             Mgr. Jitka Kadlecová