Projekt SPEKTRA – Centra primární prevence pro žáky 6. ročníku

  25.11.2013

Projekt SPEKTRA – Centra primární prevence pro žáky 6. ročníku

Žáci 6. ročníku se zapojili do projektu od společnosti Spektrum – Centrum primární prevence s názvem bloku „Jak si neublížit“. Program měl posílit efektivní komunikaci mezi žáky navzájem v třídním kolektivu. Žáci aktivně s lektorkami spolupracovali, při technice Můj obličej vyplynuly zájmy žáků. Všechny technika bavila, ale druhá technika Samotář mnohé zklamala, sami žáci ji hodnotili negativně, nechtěli by se dostat na okraj kolektivu, nebo z něho být vyloučeni. Sami žáci hodnotili svoje vztahy ve třídě jako přátelské, což vyplynulo i z druhé techniky, která žáky nebyla kladně přijata. Po měsíci se žáci setkali s metodičkami prevence ještě jednou, společně konzultovali minulé techniky a ty nové přijímali bez ostychu. Společně si nakreslili i dům pro třídu. Práce společnosti byla dobře připravena a dala příležitost k rozpoznání požadavků všech žáků ve třídě.

Mgr. Monika Henychová

Sami žáci napsali:

„Malování obličeje mě bavilo, také jsem nevěděla některé věci o svých spolužácích. Druhá hra se mi nelíbila, nechtěla bych se dostat do situace, že by se mnou ve třídě nikdo nemluvil.“ Monika Vašková

„Já jsem měla při druhé hře být tím člověkem, který má získat pozornost spolužáků. Ti dostali příkaz se mnou nemluvit a opravdu mě skoro rozbrečeli.“ Kateřina Černá

Projekt SPEKTRA – Centra primární prevence pro žáky 6. ročníku  Projekt SPEKTRA – Centra primární prevence pro žáky 6. ročníku  

                          Projekt SPEKTRA – Centra primární prevence pro žáky 6. ročníku