Spektrum - program primární prevence: „ Co jsem a co smím“ pro žáky 3. třídy

  11.2.2022
Žáci 3. ročníku absolvovali ve dnech 13. 1. a 9. 2. dva bloky programu primární prevence s názvem „Co jsem a co smím“...

Žáci 3. ročníku absolvovali ve dnech 13. 1. a 9. 2. dva bloky programu primární prevence s názvem „Co jsem a co smím“.
Zkušené lektorky si připravily velice zajímavé aktivity na téma lidská práva, práva dětí, ale také jaké jsou mé povinnosti. Vše probíhalo formou rozhovoru, skupinové práce, samostatnými činnostmi dětí, hrou i kreslením. Děti se nebály otevřeně mluvit, velice dobře spolupracovaly jak mezi sebou, tak i s lektorkami programu.
Žáky program bavil, činnosti na sebe navazovaly.  Na konci vždy proběhla reflexe a zhodnocení či splnění daného úkolu. Paní lektorky děti z 3. třídy velice chválily za otevřenost, vzájemnou pomoc i spolupráci.

Mgr. Eva Janáčková