Preventivní program – 7. třída

  28.11.2013

Preventivní program – 7. třída

Během října a listopadu proběhl ve dvou tříhodinových blocích preventivní program Pouta (ne)závislosti. Jak název napovídá, tématem programu byly návykové látky a jeho cílem bylo zaujmutí zodpovědného postoje při setkání s cigaretami, alkoholem a drogami.
Program byl plný her a pohybových aktivit a žáky jeho náplň od počátku velmi zaujala. Bylo znát, že mají o návykových látkách mnoho informací, ale i to, že řada z nich je velmi zkreslená a neúplná. Všichni se snažili zapojit a vyjádřit svůj názor. Asi největší zájem vzbudila kreslená „spolužačka“, kterou si děti samy stvořily a vybavily ji vlastnostmi.

Mgr. Jitka Kadlecová
 

Preventivní program - 7. třída Preventivní program - 7. třída