Soutěž Přírodovědný klokan pro žáky ZŠ a tercii a kvartu osmiletých gymnázií

  4.11.2019
16. října 2019 žáci 8. a 9. ročníku řešili otázky z matematiky, fyziky, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí. Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci...

16. října 2019 žáci 8. a 9. ročníku řešili otázky z matematiky, fyziky, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí. Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o přírodovědné a technické obory.
Nejlépe se umístila Zuzana Málková z 9. ročníku. 2. místo obsadil Jan Kasal a 3. místo Karel Polívka z osmého ročníku.

Mgr. Alena Bencová, Mgr. Klára Raurová