Soutěž Přírodovědný klokan 2023 - 2024

  16.10.2023
Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili celorepublikové soutěže Přírodovědný klokan pořádané Přírodovědeckou a Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého ...

Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili celorepublikové soutěže Přírodovědný klokan pořádané Přírodovědeckou a Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Vyplňovali jednorázový test, který obsahoval 24 úloh z matematiky, biologie, zeměpisu, fyziky a všeobecných znalostí. Žáci si mohli vybrat jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností.
Nejúspěšnější řešitelé:
1. místo Martina Dvořáková 8. třída
2. místo Tereza Valecká 9. třída
3. místo Viktorie Votavová 9. třída

 Mgr. Alena Bencová, Mgr. Petra Culková