Soutěže „Sapere- vědět, jak žít“ a „Finanční gramotnost“ - 2011

  17.3.2011

Akce: Soutěže „Sapere- vědět, jak žít“ 
          a „Finanční gramotnost“

Termín: leden a březen 2011
Místo konání: ZŠ Krucemburk – učebna PC

V lednu se žáci druhého stupně aktivně zapojili do dvou počítačových soutěží, které vyhlásilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Tři nejlepší soutěžící ze školního kola postoupili a úspěšně reprezentovali naši školu začátkem března v kole okresním.
1. ročník soutěže „Sapere – vědět, jak žít“ má vzbudit u žáků zájem o zdravý životní styl, zdravou výživu a upevňování zdraví. Je zaměřená i na oblast prevence obezity, bulimie či anorexie a dalších nemocí spojených s nedodržováním zásad zdravého životního stylu.
2. ročník soutěže „Finanční gramotnost“ má pomoci žákům lépe se orientovat v problematice peněz, domácích rozpočtů, ochrany spotřebitelů a cen. Finančně gramotný žák bude schopen odpovědně spravovat svůj osobní rozpočet i orientovat se ve složitých finančních záležitostech.
Naši žáci se umístili ve školním kole těchto soutěží takto:
Soutěž Sapere - 1. místo Lukáš Čejka – 8. tř., 2. místo – Ondra Král – 7. tř., 3. místo – Mirek Novotný – 7. tř.
Soutěž Finanční gramotnost – 1. místo Petra Adámková – 8. tř., 2. místo Lukáš Zaoral – 9. tř., 3. místo Jan Pecina – 8.tř.
Blahopřejeme nejen vítězům, ale i všem zúčastněným žákům a těšíme se na další ročníky těchto zajímavých soutěží.

Mgr. Monika Chmelařová