Soutěž „Poznej Vysočinu" – regionální kolo 2015

  16.2.2015
V druhém únorovém týdnu proběhlo na naší škole regionální kolo vědomostní soutěže „Poznej Vysočinu".

V druhém únorovém týdnu proběhlo na naší škole regionální kolo vědomostní soutěže „Poznej Vysočinu", kterou každý rok vyhlašuje a organizuje Krajský úřad Kraje Vysočina. Soutěž je určena pro žáky 2. stupně a jejím cílem je podpořit zájem a informovanost dětí o krásách a bohatství našeho nádherného kraje. Žáci řešili celkem 29 úloh týkajících se našeho kraje - z oblasti geografie, přírodopisu, historie i současnosti. Starší žáci na druhém stupni školy prošli touto soutěží již v minulých letech a dobře vědí, že otázky v testu této soutěže jsou někdy opravdu záludné. Nejúspěšnějšími řešiteli, kteří naši školu budou reprezentovat v krajském kole v Jihlavě 20. 3. 2015, se stali žáci 9. ročníku – Aneta Josková a Filip Dymáček.
Přejeme jim mnoho sil, štěstí a úspěchů.

Mgr. Dana Kazdová