Bílé moře Vysočiny - vítězství ve výtvarné soutěži

  22.6.2009
Žáci školní družiny se zúčastnili IV. ročníku výtvarné soutěže Bílé moře Vysočiny. Úkolem mladých tvůrců bylo zhotovit reklamní plakát na podporu spotřeby mléka a mléčných výrobků.

Žáci školní družiny se zúčastnili IV. ročníku výtvarné soutěže Bílé moře Vysočiny. Úkolem mladých tvůrců bylo zhotovit reklamní plakát na podporu spotřeby mléka a mléčných výrobků. Ve velké konkurenci škol kraje Vysočina se na prvním místě umístila práce žáků naší školní družiny nazvaná Automat na mléko. Odměnou v této soutěži byla exkurze na farmu rodiny Němcovy v Netíně, uskutečněná 17. června. Přivítal nás zde pan František Němec ml., který žákům přiblížil život na farmě, odpovídal na dětské dotazy a prozradil i pár zajímavostí o chovu skotu. Poté vystoupil radní kraje Vysočina pro oblast zemědělství Ing. Josef Matějek, který rovněž pogratuloval našim žákům k vítězství v soutěži a živě s nimi rozmlouval o spotřebě mléka a mléčných výrobků mezi dětmi. Nato nás v Netíně přivítal i starosta Karel Liškař a seznámil nás se zajímavostmi obce. Děti byly návštěvou zdejšího hospodářství doslova nadšené. Mnohé z nich měly poprvé v životě možnost pohladit si tele, uvidět zblízka velké množství hovězího dobytka či si zajezdit na koni. Velkým zážitkem bylo pro všechny zúčastněné rovněž dojení na trenažéru a prohlídka zemědělské techniky. Při procházce okolím obce jsme měli možnost obdivovat velké množství kulturních a přírodních památek Netína – např. farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, novogotickou hrobku Lobkowiczů, kamennou křížovou cestu s alejí lip či soustavu netínských rybníků. Na své si přišly též mlsné dětské jazýčky při ochutnávání vynikajících koláčů paní Němcové i mléka a probiotických nápojů, jež produkuje zdejší minimlékárna. Na závěr nádherné exkurze nechyběl ani táborák a grilování. Všechny děti rovněž obdržely mnoho dárků věnovaných farmou rodiny Němcovy, obcí Netín a krajem Vysočina. Na farmě se nám všem nesmírně líbilo a děkujeme celé rodině Němcových za báječný den strávený na jejich hospodářství. Velké poděkování patří také společnosti Zemědělská a. s. Krucemburk, která pro nás zajistila ve své režii dopravu.

Marcela Pospíchalová

Bílé moře Vysočiny - výtvarná soutěž    Bílé moře Vysočiny - výtvarná soutěž

další fotografie zde