OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 - MŠMT

  4.5.2020

Vážení rodiče,

dne 2. 5. 2020 zveřejnilo MŠMT materiál Soubor hygienických pokynů pro MŠ, ZŠ a SŠ:

Manuál pro základní školu - celé znění

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, VYMEZENÍ OSOB S RIZIKOVÝMI FAKTOR - PDF

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

– Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

– Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

 Škola při zahájení pobytu ve škole na tuto skutečnost žáky upozorní.

 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

– Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

– Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.

– Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

– Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

– Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.