Slavnostní zahájení školního roku 2015/2016

  2.9.2015
V úterý 1. září 2015 se po dvouměsíčních prázdninách žáci naší školy opět vrátili do svých lavic.

Slavnostní zahájení školního roku 2015/2016

V úterý 1. září 2015 se po dvouměsíčních prázdninách žáci naší školy opět vrátili do svých lavic. Úplně poprvé zasedlo do školních lavic i dvacet prvňáčků – 15 děvčat a 5 chlapců, kteří přišli v doprovodu svých rodičů. Do 1. třídy je přišel společně s panem ředitelem přivítat i pan starosta Mgr. Otto Kohout. Oba hosté předali dětem dárky a popřáli jim hodně úspěchů ve školní práci.
Přejeme všem našim žákům úspěšný školní rok 2015/2016.

Mgr. Kafková Helena, Marcela Pospíchalová (foto)