Slavnostní vyřazení žáků devátých tříd 2014

  27.6.2014
K závěru školního roku patří v naší krucemburské škole každoročně slavnostní vyřazení žáků deváté třídy, které letos proběhlo ve čtvrtek 26. června 2014 v obřadní síni ÚM Krucemburk.

K závěru školního roku patří v naší krucemburské škole každoročně slavnostní vyřazení žáků deváté třídy, které letos proběhlo ve čtvrtek 26. června 2014 v obřadní síni ÚM Krucemburk. V tento den vyměnili chlapci sportovní oděv za společenský oblek a dívky se oblékly jako opravdové dámy. Po přivítání všech přítomných a úvodním projevu pana starosty a pana ředitele obdrželi žáci svá poslední vysvědčení ze základní školy. Každý z žáků dostal též na památku Pamětní list, stužku, úspěšní reprezentanti drobný dárek a všechna děvčata červenou růži. Za žáky se se všemi rozloučila žákyně deváté třídy Simona Hájková, která svými dojemnými slovy naprosto přesně vystihla svoji třídu a její fungování po dobu školní docházky. Byli opravdu dobrým a velmi soudržným kolektivem a pevně doufám, že přátelství vydrží i nadále, že se budou rádi setkávat a s úsměvem vzpomínat na školní léta.

Všem letošním absolventům přeji úspěšný vstup do nové etapy života, ať jsou úspěšní v profesním, ale též osobním životě, ať se jim splní jejich sny a přání, hodně štěstí!

Mgr. Dana Kazdová, třídní učitelka

 

slavnostní vyřazení žáků 9. tříd 26. 6. 2014