Slavnostní vyřazení žáků deváté třídy ZŠ

  25.6.2018
Čtvrteční odpoledne 21. června 2018 proběhlo vyřazení absolventů deváté třídy...

Čtvrteční odpoledne 21. června 2018 proběhlo vyřazení absolventů deváté třídy. Akce se uskutečnila v obřadní síni Úřadu městyse Krucemburk za přítomnosti rodičů, sourozenců, kamarádů. K slavnostní atmosféře přispělo i vystoupení žáků ze ZUŠ pod vedením Mgr. Marty Rejškové. Po projevu pana starosty a pana ředitele se i sami žáci rozloučili svým projevem se základní školou, mnozí dokonce se slzami v očích. Všem našim absolventům přejeme hodně štěstí a úspěchů v životě i v dalším studiu. Doufáme, že se do „svojí základky“ budou vracet, ať už jako návštěvy, nebo za nějaký čas jako rodiče se svými dětmi.

Ing. Ivana Tomková, třídní učitelka