Slavnostní vyřazení žáků deváté třídy - 29. 6. 2011

  11.7.2011

Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy

Dne 29. června 2011 v odpoledních hodinách proběhlo v obřadní síni Úřadu městyse Krucemburk slavnostní vyřazení žáků 9. třídy.
Po úvodních slovech pana starosty Mgr. Jiřího Havlíčka a pana ředitele Mgr. Jiřího Šikla obdrželi vycházející žáci od své třídní učitelky Mgr. Aleny Bencové závěrečná vysvědčení. Pan starosta dekoroval deváťáky absolventskými stužkami a pro každého byly připraveny pamětní listy. Ke slavnostní atmosféře přispělo vystoupení žáků ZUŠ pod vedením paní Marty Rejškové.
Všem absolventům přejeme hodně úspěchů a štěstí.

Mgr. Miloslava Baumgärtnerová

slavnostní vyřazení žáků 9. třídy slavnostní vyřazení žáků 9. třídy

slavnostní vyřazení žáků 9. třídy slavnostní vyřazení žáků 9. třídy