Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy ZŠ Krucemburk - 23. 6. 2016

  27.6.2016
Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy se konalo v obřadní síni úřadu městyse 23. 6. 2016 ve 14:30 hodin.

V odpoledním horku se slavnostně oblečené slečny a mladí pánové sešli v doprovodu svých rodičů na úřadu městyse. Po projevech pana starosty a pana ředitele si každý převzal své vysvědčení, pamětní list, stužku i drobný dárek. Poté se za všechny žáky rozloučila Pavla Špilková. Ve svém projevu poděkovala všem učitelům za čas, který jim věnovali, ale také vtipně zavzpomínala na některé z nich. Nakonec ještě fotečka na památku a pak už všichni vykročili směrem do další etapy v životě. Doufáme, že se jim bude dobře dařit.

Mgr. Jitka Kadlecová