Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy ZŠ Krucemburk

  30.6.2015
Páteční odpoledne 26. června 2015 bylo slavnostním dnem pro žáky deváté třídy.

Páteční odpoledne 26. června 2015 bylo slavnostním dnem pro žáky deváté třídy. Slavnostní vyřazení proběhlo v obřadní síni Městyse Krucemburk za účasti rodičů, prarodičů, sourozenců, kamarádů. Projevy k žákům pronesli pan starosta Mgr. Otto Kohout a ředitel školy Mgr. Jiří Šikl. Spolu s vysvědčením a pamětním listem si nejlepší žáci odnesli věcné dary za reprezentaci školy. Za absolventy se rozloučila Kristýna Rubková, která poděkovala všem učitelům za jejich starostlivost a trpělivost během devíti let jejich školní docházky.
Devět let uběhlo jako voda. Něco musí skončit, aby jiné mohlo začít.
A na závěr - Seneca: " Neučíme se pro školu, ale pro život."

Hodně úspěchů v životě přeje Alena Bencová, třídní učitelka