Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy - 2022/2023

  3.7.2023
Ve čtvrtek 29. června proběhlo v sále ZUŠ Krucemburk slavnostní vyřazení žáků 9. třídy...

Ve čtvrtek 29. června proběhlo v sále ZUŠ Krucemburk slavnostní vyřazení žáků 9. třídy. Moderátorských rolí se ujali žáci 7. třídy, Radek Hejlík a KubaCao. O hudební doprovod se postarala paní Mgr. Marta Rejšková a její žačky, Daniela Martinková a Ludmila Málková, které svým zpěvem a hrou na varhany a klavír dokreslily sváteční atmosféru. 
Po projevu pana starosty a pana ředitele žáci obdrželi poslední vysvědčení, šerpu, růži, pamětní list a další upomínkové předměty a drobná ocenění za účast v soutěžích a olympiádách. Během předávání si všichni uvědomovali, že končí jedna etapa jejich života, že už se denně nebudou potkávat s těmi, se kterými trávili 9 let povinné školní docházky, a tak sem tam i nějaká ta slzička ukápla. Za žáky 9. třídy se rozloučila svým projevem Kristýna Kohoutová. Po závěrečné písni jsme se ještě naposledy vyfotografovali před budovou školy a pak se všichni rozešli do svých domovů.
Za celý učitelský sbor přeji
dnes již bývalým deváťákům mnoho studijních a životních úspěchů. Doufám, že budou na školní léta strávená v ZŠ Krucemburk dlouho vzpomínat a že se do ní budou rádi vracet, aby se pochlubili svými úspěchy. 
 

Mgr. Jana Vašíčková