Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy - 2021/2022

  21.6.2022
Odpoledne 20. června 2022 proběhlo slavnostní vyřazení žáků 9. třídy v Kině Krucemburk...

Odpoledne 20. června 2022 proběhlo slavnostní vyřazení žáků 9. třídy v Kině Krucemburk. Všichni žáci, ve svátečním oblečení, v doprovodu svých rodičů a prarodičů, se rozloučili se základní školou. Uvědomovali si, že je to naposled, kdy se sešli všichni pohromadě, proto ukápla i nějaká ta slzička. Slavnostní atmosféru doplnila paní učitelka Jana Vašíčková svoji hrou na housle.  Po projevu pana starosty a pana ředitele obdrželi žáci poslední vysvědčení, stužku, růži, pamětní list a další drobná ocenění za účast v soutěžích a olympiádách. Za všechny žáky deváté třídy se rozloučila svým dojemným projevem Nikola Dostálová. Následovalo ještě poslední společné fotografování a pak se všichni rozešli s vysvědčením do svých domovů. Přestože nakonec počasí nevyšlo, jak bychom si přáli, doufám, že všem našim „deváťákům“ napršelo štěstí do dalších let. Za celý učitelský sbor přeji mnoho studijních a životních úspěchů.

                        Mgr. Klára Raurová