Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy 2020

  7.7.2020
25. června 2020 proběhlo slavnostní vyřazení žáků deváté třídy v obřadní síni Úřadu městyse Krucemburk...

25. června 2020 proběhlo slavnostní vyřazení žáků deváté třídy v obřadní síni Úřadu městyse Krucemburk. Po projevu pana starosty Mgr. Otto Kohouta a pana ředitele Mgr. Jiřího Šikla obdrželi žáci poslední vysvědčení na základní škole a sami se rozloučili svým projevem. Pro každého byla připravena stužka, pamětní list a drobné dárky. Atmosféru doplnilo vystoupení žáků ZUŠ pod vedením Mgr. Marty Rejškové.
Všem absolventům přejeme hodně štěstí a úspěchů v životě a dalším studiu.

                                                                                                                   Mgr. Alena Bencová