Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy

  30.6.2017
29. června proběhlo rozloučení žáků 9. třídy se ZŠ.

29. června 2017 proběhlo slavnostní vyřazení žáků 9. třídy v obřadní síni ÚM Krucemburk. Všichni žáci přišli elegantně oblečeni v doprovodu svých rodičů a prarodičů, aby se rozloučili se základní školou, která je připravila na vstup do dalšího života. K slavnostní atmosféře přispělo i vystoupení žáků ze ZUŠ pod vedením Mgr. Marty Rejškové. Po projevu pana starosty a pana ředitele obdrželi žáci poslední vysvědčení na základní škole, sami se rozloučili svým projevem, mnozí dokonce se slzami v očích.  Následovalo ještě fotografování a pak se všichni rozešli s posledním vysvědčením ze základní školy do svých domovů.

Mgr. Monika Henychová