Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

  6.12.2019
V neděli 1. 12. 2019 proběhlo Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Krucemburku...

V neděli 1. 12. 2019 proběhlo Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Krucemburku. V průběhu této akce vybrané žákyně naší školy převlečené za andělíčky procházely mezi lidmi, rozdávaly dětem perníčky, které napekly naše paní kuchařky a ozdobily žákyně 8. a 9. třídy během hodin pracovních činností, a slavnostně rozsvítily vánoční strom. Tímto děkuji všem zúčastněným.

Mgr. Jana Vašíčková