Výlet deváťáků 2013

  20.6.2013
Na výlet jsme vyjeli, ne v pondělí, ani v úterý, středa byla ten den, kdy se třídou jsme jeli ven.

Na výlet jsme vyjeli,
ne v pondělí, ani v úterý,
středa byla ten den,
kdy se třídou jsme jeli ven.

Po příjezdu do Selského dvora,
přišla procházka, či spíše túra,
chodili jsme šlapali,
běhali i bloudili.

Po návratu do Daňkovic,
my na pokoje přišli sic,
čekali jsme napjatí,
že nám počasí program nezhatí.

Po zabíjení času hudbou,
my rozdělili jsme se po dvou,
tahali se na zádech,
sotva popadali dech.

I víc bylo soutěží,
popsat je jde jen stěží,
zabralo by spoustu času,
kdybych popsal každého hlasu.

Procházky i denní túry,
kameny i stromů kůry
my při výpravách zahlédli,
kam až oči dohlédly.

Nosili jsme cizí šaty,
nebyly z cukru ani z vaty,
v kostýmech jsme chodili,
smáli se a bláznili.

A však v pátek přišel návrat,
my jsme mohli jenom mávat,
výlet, ten byl báječný,
ale bohužel konečný.

 

Dovolte, abychom nakonec poděkovali paní učitelce Chmelařové a paní učitelce Kazdové za organizaci výletu a dohled nad ním.

Luboš Hrůza, Hana Kollárová
 


školní výlet 9. třída školní výlet 9. třída