Školní výlet 6. ročníku - Polička

  16.6.2016
Dne 14. 6. 2016 se uskutečnil školní výlet 6. třídy do Poličky.

Dne 14. 6. 2016 se uskutečnil školní výlet 6. třídy do Poličky. Nejprve  jsme zde navštívili muzeum Bohuslava Martinů. Zde jsme kromě prohlídky expozice věnované tomuto skladateli viděli též třídu, do které chodil Bohuslav Martinů. Zasedli jsme do dobových školních lavic a paní průvodkyně nám povídala o jeho životě. Potom jsme po 192 schodech vystoupili na věž, ve které se skladatel narodil a prožil své dětství. Na věži měla rodina Martinů malou světničku, ve které se mohlo za jediný den sejít až 8 osob. Nakonec jsme se prošli po hradbách, které dříve chránily celou Poličku. Hradby byly také po rekonstrukci a dokonce jsme mohli nahlédnout i do opravené bašty. 

                                                                                                                        Jakub Kopecký

 V úterý 14. 6. 2016 jsme, my žáci 6. třídy, jeli na výlet do historického města Polička. Šli jsme do muzea Bohuslava Martinů, na věž a následně na hradby. V muzeu jsme navštívili pár místností, ve kterých jsme si mohli něco vyzkoušet a ještě jsme k tomu dostali krásný výklad. V první místnosti byla třída Bohuslava Martinů, ve které jsme si toho mohli vyzkoušet asi nejvíce. Mohli jsme psát na tabulky, sedět v lavicích atd. Pak jsme šli do místnosti, kde bylo spoustu fotek. Paní průvodkyně nám vyprávěla o jeho životě. Následně jsme se šli podívat do sklárny. Celý výlet se mi moc líbil. Doufám, že se tam ještě někdy podívám.

                                                                                                                         Lucie Kubová