Školní kolo recitační soutěže žáků 1. stupně

  7.2.2018
V pondělí 5. února 2018 proběhlo školní kolo recitační soutěže žáků 1. – 5. ročníku. Do soutěže se přihlásilo celkem 20 recitátorů...

V kategorii nejmladších žáků 1. třídy recitovala 3 děvčata a vítězné 1. místo získala Marie Málková, 2. místo Adéla Hamerská a 3. místo Věra Losenická.
Ve 2. kategorii 2. a 3. třídy soutěžilo celkem 12 žáků. V této kategorii udělila porota 1. místo Eleně Vaškové ze 2. třídy, 2. místo Lukáši Dohnalovi také ze 2. třídy a 3. místo získali dva soutěžící, Otto Kohout ze 2. třídy a Ludmila Málková ze 3. třídy.
Ve 3. kategorii 4. a 5. třídy se zúčastnilo 5 žáků, 1. místo si vybojovala Nikol Dostálová z 5. třídy, 2. místo Jan Šulc též z 5. třídy a 3. místo Sofie Bencová ze 4. třídy.
Všem soutěžícím děkujeme za příjemně strávené chvíle, vítězům blahopřejeme k úspěchu a přejeme hodně štěstí do okrskového kola, které se bude konat 16. února 2018 v Chotěboři. 

Mgr. Kafková Helena