Školní jídelna - obědy od 2. 12. 2020

  30.11.2020
Školní jídelna oznamuje svým strávníkům, že vařit začínáme ve středu 2. 12. 2020 ...

Školní jídelna oznamuje svým strávníkům, že vařit začínáme ve středu 2. 12. 2020.
Žáci, kteří mají vyučování prezenčně, budou přihlášeni na obědy. Mohou se odhlásit obvyklým způsobem na strava.cz nebo telefonem na 569 697 559.
Žáci, kteří mají distanční výuku, zůstanou odhlášeni a mohou se přihlásit na oběd, který si vyzvednou do podepsaných jídlonosičů, které dají do jídelny ráno.
 
Bohuslava Pečenková