Školní družina ve školním roce 2020/2021

  27.8.2020
Kritéria pro zápis dětí do školní družiny ...

Kritéria pro zápis dětí do školní družiny:

Ředitel školy stanovuje na školní rok 2020/2021 pro přijetí žáků/žákyň do školní družiny tato kritéria:

1. Přednostně se přijímají žáci 1. - 3. třídy

2. Zákonní zástupci nejsou na mateřské nebo rodičovské dovolené

3. Zákonní zástupci jsou zaměstnaní

4. Věk dítěte-mladší mají přednost

5. Dojíždějící děti mají přednost

6. Řádně, pravdivě a úplně vyplněný zápisní lístek do ŠD

7. Včas odevzdaný zápisní lístek - do 2. 9. 2020 do 7:30 h.

O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě řádně vyplněného zápisního lístku. Pobyt ve školní družině není nárokový a školní družina může být naplněna maximálně do celkové výše její kapacity. Žák není automaticky přijat do školní družiny po odevzdání zápisního lístku. V souladu s volnou kapacitou budou informováni o přijetí žáka jeho zákonní zástupci v průběhu prvního týdne září.

Provozní doba školní družiny je   6:30 h - 7:10 h   a   11:00 h - 16:00 h

Z důvodu hygienických opatření Covid 19 není dovolen vstup rodičů do budovy ZŠ. K vyzvedávání svých dětí využívejte videotelefon u vchodových dveří.

POPLATEK za šk. družinu činí 50,- Kč měsíčně. Vybírá vychovatelka (2x ročně) 1.  týden v měsíci září na 1. pololetí šk. roku a v měsíci lednu na 2. pololetí šk. roku.

Vyplnění zápisového lístku:

Odchází-li dítě v DOPROVODU, pak vypsat jmenovitě v doprovodu koho (hodina může být cca).

Odchází-li dítě SAMO, pak je nutné napsat přesnou hodinu odchodu.

Veškeré změny odchodu dětí PÍSEMNĚ na lístek vychovatelce.

Telefonní číslo vychovatelky: 608 078 532 (Děti své mobilní telefony v budově školy NEPOUŽÍVAJÍ).

ODHLAŠOVÁNÍ dětí ze školní družiny se provádí PÍSEMNĚ vychovatelce.

Zůstávají-li žáci v odpolední družině déle, je nutné nosit svačinu a pití.

Pro pobyt na školním hřišti je nutné vybavit dítě sezónním oblečením vhodným na sport (tepláky, kraťasy ….. v zimě oteplovačky, rukavice…)

Psaní úkolů ve šk. družině není žákům 1. třídy doporučeno. Je nutná domácí příprava s rodiči.

Sportovní kroužek pod vedením pana ředitele probíhá každé úterý od 14:00 h - 15:00 h.

Pokud se vaše dítě nebude účastnit této činnosti, vyzvedávejte jej, prosím, před nebo až po kroužku. Odchody v průběhu činnosti velmi narušují průběh.

Daniela Balková, vychovatelka ŠD