Setkání ve školní družině – SKAUTI

  16.11.2023
Na úterý 14. listopadu jsme si do naší družiny pozvali dalšího hosta. Byla jím paní učitelka Ludmila Málková ...

Na úterý 14. listopadu jsme si do naší družiny pozvali dalšího hosta. Byla jím paní učitelka Ludmila Málková, která učí žáky na 2. stupni ZŠ. Společně jsme si přečetli pár příběhů z knihy „O SKAUTECH“. Dále nám paní učitelka ukázala skautský kroj, jak se skauti zdraví (slovem „NAZDAR“ a podáním levé ruky se zaklesnutým malíčkem). Povídali jsme si o složení slibu, skautské hymně a večerce, že mládeži od 12. let se říká – „SKAUTI a mladším dětem 6. – 11. let se říká „SVĚTLUŠKY a VLČATA“. Podívali jsme se i na pár fotek z různých skautských akcí.
Bylo to velice pěkné povídání, za které děkujeme.

Markéta Laštovičková