Sěr papíru

  2.7.2010

Sběr papíru

V září 2009 vyhlásila firma Alfašrot Dolní Rožínka soutěž pro žáky základních škol ve sběru papíru a plastových víček. Do této soutěže se přihlásilo 36 škol, mezi nimi také naše škola. Poslední červnový týden byla soutěž ukončena. V rámci naší školy byli nejlepšími sběrači žáci těchto tříd:
3. místo - 2. třída - 1128 kg
2. místo - 7. třída - 1859 kg
1. místo - 5. třída - 3319 kg.
V soutěži jednotlivců zvítězil Patrik Kubík z páté třídy, který nasbíral 531 kg,druhá byla Petra Kučerová také z páté třídy s nasbíranými 512 kg a třetí Martin Holas ze sedmé třídy, který nasbíral 371kg.
V soutěži všech třiceti šesti škol dopadla naše škola velmi dobře. V průměru na jednoho žáka jsme nasbírali 55,4 kg, což nás zařadilo na desáté místo. Celkově žáci první až deváté třídy nasbírali 11 045 kg papíru a plastových víček a tím obsadili 2. místo mezi všemi 36 školami. Všem žákům, kteří se sběru účastnili a tím pomohli chránit přírodu a společně reprezentovali naši školu, děkujeme.
Školy, které nasbíraly největší množství papíru a víček:
1. ZŠ Nové Město na Moravě 16147 kg 518 žáků
2. ZŠ Krucemburk 11045 kg 195 žáků
3. ZŠ Nedvědice 10424 kg 196 žáků

Lenka Jonášová