Rozhodni se sám - program primární prevence 6. ročníku (II. blok) - 1. 3. 2017

  6.3.2017
Velmi zdařilá byla i 2. část primární prevence zaměřená na týmovou spolupráci ...

Velmi zdařilá byla i 2. část primární prevence zaměřená na týmovou spolupráci, efektivní komunikaci, vyjadřování, uvědomění si nutnosti kladných mezilidských vztahů, kterou v ZŠ Krucemburk zaštiťuje Spektrum Žďár n. S.. 

Mgr. Alena Bencová