Recyklohraní - školní rok 2008/2009

  25.6.2009

Recyklohraní - školní rok 2008/2009

První kolo soutěže Recyklohraní, kterého se naše škola zúčastnila, končí. Podařilo se nám vytřídit a odevzdat 92 kg baterií, 303 kg velkých a 32 kg malých elektrozařízení.
Všem žákům a jejich rodičům, kteří odpad u nás ve škole odevzdali, děkujeme.
Soutěž pokračuje i příští školní rok, proto zároveň žádáme, nevyhazujte během prázdnin použité baterie a rozbitá drobná elektrozařízení do košů na odpadky. Uschovejte je a od září je opět přineste do kontejnerů, které jsou umístěny ve škole.

Mgr. Jitka Kadlecová