Recyklohraní

  23.10.2008

Recyklohraní

Od konce září se naše škola účastní hry s názvem RECYKLOHRANÍ. Jde o školní recyklační program spojený s osvětovou činností. Klade si  za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení.
Naše škola získala zdarma sběrné nádoby na baterie a elektrozařízení, které jsme umístili do prostoru šaten. Zde mohou žáci tento druh odpadu do kontejnerů odevzdat.
Co do sběrných nádob patří a co ne? S tím byli naši žáci seznámeni na počátku hry. V každé třídě jsou vyvěšeny pokyny, které samozřejmě nechybí ani u kontejnerů. Sběr probíhá pod dohledem pana školníka.
Za sběr baterií a elektrozařízení do připravených nádob bude naše škola získávat body, které si ve speciálním internetovém obchodě smění za zajímavé odměny dle katalogu (jsou to např. výukové programy, vstupenky, školní pomůcky, praktická elektronika apod.). Další body lze získat za zodpovězení otázek případně splnění rozličných úkolů týkajících se odpadové problematiky.
Školní recyklační program podpoří u žáků vnímání správného nakládání s odpady.

Další informace www.recyklohrani.cz.

Mgr. Jitka Kadlecová