Recitační soutěž 2. stupeň - školní kolo 31. 1. 2012

  1.2.2012
31. ledna 2012 proběhlo školní kolo recitační soutěže. Všechna děvčata i jeden hoch měli zodpovědně připravené nejrůznější texty.

31. ledna 2012 proběhlo školní kolo recitační soutěže. Všechna děvčata i jeden hoch měli zodpovědně připravené nejrůznější texty. Za 3. kategorii – žáky 6. a 7. tříd byla udělena dvě první a dvě druhá místa. Na prvním místě se umístily Aneta Josková ze 6. třídy a Martina Harvánková ze 7. třídy. Druhé místo obsadily Andrea Kazdová ze 6. třídy a Alžběta Kavalírová ze 7. třídy. 4. kategorie – žáků 8. a 9. tříd měla menší početní zastoupení, proto porota udělila pouze první místo Petře Adámkové z 9. třídy. Všem děkujeme za jejich vystoupení a výherkyním přejeme hodně úspěchů do okrskového kola, které se uskuteční v Chotěboři.

Mgr. Monika Henychová, Jana Votavová   

                            recitační soutěž - školní kolo 3. a 4. kategorie