Recitační soutěž žáků 2. stupně - 3. 2. 2011

  6.2.2011

Školní kolo recitační soutěže žáků 2. stupně

3. února 2011 proběhlo školní kolo recitační soutěže. Všechna děvčata měla zodpovědně připravené nejrůznější texty. Za 3. kategorii – žáky 6. a 7. tříd byla udělena dvě první a dvě druhá místa. Na prvním místě se umístily Martina Harvánková a Alžběta Kavalírová ze 6. třídy. Druhé místo obsadily Simona Hájková a Tereza Popelková rovněž ze 6. třídy. 4. kategorie – žáků 8. a 9. tříd měla menší početní zastoupení, proto porota udělila pouze první místo Báře Matulové z 9. třídy.
Všem děvčatům děkujeme za jejich vystoupení a výherkyním přejeme hodně úspěchů do okrskového kola, které se uskuteční v Chotěboři.

Mgr. Monika Henychová, Jana Votavová   

                            recitační soutěž - školní kolo 3. a 4. kategorie