Recitace první stupeň

  19.2.2010

Odpoledne s básničkami

Dne 17. února se uskutečnilo v naší škole další kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnilo 36 žáků prvního stupně. V příjemné atmosféře a za účasti diváků z řad spolužáků předvedli malí recitátoři pěkné výkony. Porota složená z vyučujících prvního stupně ZŠ a paní vychovatelky neměla lehký úkol při výběru nejlepších soutěžících.
V kategorii nejmladších dětí – 1. třída – získali pochvalu a malou odměnu všichni.
V první kategorii – 2. a 3. třída – obsadila 1. místo Lucie Matulová. Na 2. místě skončila Barbora Ondráčková3. místo patřilo Markétě Málkové a Václavu Říhovi.
Ve druhé kategorii – 4. a 5. třída si vybojovala prvenství Simona Hájková2. místo patřilo Anně Soukupové a 3. místo udělila porota Lukáši Doležalovi.
Všem výhercům blahopřejeme.
Nejlepší ze zúčastněných dětí budou reprezentovat naši školu 24. února v okrskovém kole recitační soutěže v Chotěboři. Přejeme jim hodně úspěchů.

Jana Votavová, Marcela Pospíchalová 

recitační soutěž na 1. stupni  recitační soutěž na 1. stupni

recitační soutěž na 1. stupni  recitační soutěž na 1. stupni