Pythagoriáda - okresní kolo 2012/2013

  20.5.2013

Pythagoriáda 2012/2013 - okresní kolo

Okresní kolo Pythagoriády, kterého se zúčastnili vítězové školních kol, se letos pro velký počet soutěžících konalo ve dvou dnech – v pondělí 13. 5. a ve středu 15. 5.
V této soutěži, k jejímuž zvládnutí je třeba spíše logické myšlení, než velkých matematických znalostí, naši školu reprezentovali:
- za 5. ročník Ondřej Pecina, který se s 11 body stal úspěšným řešitelem a obsadil 6. – 8. místo
- za 6. ročník Jan Losenický, který obsadil 24. – 31. místo a získal 8 bodů
- za 7. ročník Jaroslav Kasal, který se s šesti získanými body umístil na 10. – 11. místě
- za 8. ročník Miloš Losenický, který také s 8 body obsadil 6. místo
Všem čtyřem žákům blahopřejeme.

Mgr. Jitka Kadlecová