První pomoc v 9. třídě

  15.11.2022
Ve čtvrtek 13. října naši 9. třídu navštívila paní Hejkalová z Českého červeného kříže...

Ve čtvrtek 13. října naši 9. třídu navštívila paní Hejkalová z Českého červeného kříže. Vyzkoušeli jsme si resuscitaci na figuríně. Povídání bylo proloženo vlastními zkušenostmi, například jsme se dozvěděli, jak funguje traumaplán při bombě v nemocnici. Ukázala nám i různé video ukázky, jak se třeba zachovat u nehody. Na závěr nás čekal lehký test. Vše bylo velmi poučné a zajímavé. Děkujeme za návštěvu!                                        

                                                                                     Lenka Beránková, Romana Málková – žákyně 9. třídy