První pomoc do škol – 8. třída

  22.4.2022
19. dubna proběhl vzdělávací cyklus „První pomoc do škol“ pro žáky 8. třídy...

Sami žáci tuto akci hodnotili takto:

„První pomoc se mi moc líbila. Naučili jsme se poznat, kdy je člověk v bezvědomí a jak mu pomoci. Prohlédli jsme si vybavení sanitky a mohli si vyzkoušet použití vakuové dlahy, která se používá při zlomeninách. Akce se mi líbila.“

Vendula Valecká

„Ve výukovém programu První pomoc do škol jsme si připomněli telefonní čísla, která použít, když se něco stane. Záchranáři nám ukázali správnou resuscitaci. Dozvěděli jsme se, že číslo 112 je cizojazyčná tísňová linka, kterou obsluhují hasiči. V poslední části programu jsme se šli podívat na vybavení sanitky. Záchranáři vše vysvětlovali srozumitelně a program se mi líbil.“

Romana Málková

„Dne 19. 4. 2022 jsme měli vzdělávací akci s názvem První pomoc do škol. Záchranáři k nám přijeli z Přibyslavi a povídali jsme si o tísňové lince 112, o záchranářských jednotkách a byly nám puštěny ukázky z hovorů, přijatých operátory záchranné služby. Dále jsme si vyzkoušeli resuscitaci na figuríně a prohlédli si záchranářské auto s jeho vybavením. Akce se mi velice líbila, oba záchranáři byli milí a srozumitelně podávali informace.

Petra Tobiášová

„Nejdříve jsme si povídali o práci operátora, poté jsme prováděli masáž srdce na figuríně. Na závěr jsme si šli prohlédnout sanitku, kterou berou na výjezdy. Akce se mi líbila.“

Daniel Wachtl