První pomoc do škol, 8. třída

  21.2.2019
V úterý 19. února proběhla v 8. třídě 1. pomoc do škol s lektorkou Červeného kříže z Havlíčkova Brodu...

V úterý 19. února proběhla v 8. třídě 1. pomoc do škol s lektorkou Červeného kříže z Havlíčkova Brodu. Žáci si zopakovali telefonní čísla IZS, seznámili se s mobilní aplikací první pomoci. Dále byli seznámeni s konkrétními případy poskytnutí první pomoci, rozdělení první pomoci na laickou, technickou a odbornou. Rozdíly mezi mdlobou a bezvědomím a poskytnutí pomoci si žáci vyzkoušeli i prakticky. Nechyběla resuscitace na figuríně a obvazy při krvácivých poranění. Na závěr byl i test ze získaných znalostí, který všichni bravurně zvládli. Žáci přistupovali k této tematice velice zodpovědně. 

Mgr. Monika Henychová

Postřehy žáků:

„Zkoušeli jsme resuscitaci na figuríně, uvést člověka do stabilizované polohy, tlakové obvazy sami na sobě.“

René Vašek

„Velmi srozumitelně a jednoduše nám paní lektorka vysvětlila pravidla první pomoci, později jsme si vyzkoušeli vše na figuríně nebo na kamarádech. Zopakovali jsme si i všechna telefonní čísla IZS.“

Michal Bořil

„Mě bavilo, jak jsem dělal figurínu a byl jsem položen do stabilizované polohy. Také obvazy a aplikace první pomoci na mobilním telefonu byly velmi zajímavé.“

Šimon Kavalír

„Byla to zajímavá zkušenost, která se může v životě hodit.“             

Daniela Kuzmová