První pomoc do škol pro žáky 8. třídy

  16.5.2014
V dubnu a květnu jsme absolvovali zajímavý a poučný cyklus přednášek Českého červeného kříže o první pomoci a záchraně života.

V dubnu a květnu jsme absolvovali zajímavý a poučný cyklus přednášek Českého červeného kříže o první pomoci a záchraně života. Zdravotní sestra nás informovala o laické první pomoci, popáleninách, omrzlinách, úpalu a úžehu, o poleptání kyselinou a otravě. Sami jsme si vyzkoušeli resuscitaci na figuríně. Seznámili jsme se s důležitými telefonickými čísly IZS a prací záchranné služby a vrtulníku, s druhy záchranářských vozů. Byli jsme poučeni i o nových technikách obvazování. Vybavení záchranného vozidla jsme si mohli sami prohlédnout, dva záchranáři z Přibyslavi nás seznámili s odbornou první pomocí a ukázali vybavení sanitky, což bylo velice zajímavé. Třetí část byla vědomostní. Zopakovali jsme si získané znalosti pomocí interaktivní tabule, která nám byla po celou dobu k dispozici a kde jsme také velmi pěkně viděli činnost srdce a plic.
Celý cyklus přednášek byl velice podnětný a každý si z něho odnesl důležité znalosti a praktické zkušenosti.

Za žáky 8. třídy Aneta Josková, Andrea Kazdová a Adéla Veselská

 

 První pomoc do škol První pomoc do škol  První pomoc do škol První pomoc do škol